我吹过你吹过的晚风
wǒ chuī guò nǐ chuī guò de wǎn fēng
ủa truây cua nỉ truây cua tơ oản phâng
Em đón gió, làn gió đêm thổi qua anh

感受你曾感受的心痛
gǎnshòu nǐ céng gǎnshòu de xīn tòng
cản sâu nỉ trấng cản sâu tơ xin thung
Cảm nhận nỗi đau, nỗi đau anh từng gánh

孤独的夜望着天空
gūdú de yè wàng zhe tiānkōng
cu tú tơ dê oang chưa then khung
Cô đơn trong đêm nhìn lên bầu trời

眼泪都失控
yǎnlèi dōu shī kòng
dẻn lây tâu sư khung
Nước mắt bỗng trào dâng

你存在我存在的时空
nǐ cúnzài wǒ cúnzài de shí kōng
nỉ truấn chai ủa truấn chai tơ sứ khung
Anh sống ở thời không em tồn tại

还来不及对你说保重
hái lái·bují duì nǐ shuō bǎozhòng
hái lái pu chí tuây nỉ sua pảo chung
Mà mỗi câu bảo trọng cũng không kịp nói

越是怀念越是心痛
yuè shì huáiniàn yuè shì xīn tòng
duê sư hoái nen duê sư xin thung
Càng nhớ nhung càng đau lòng

你是否也懂
nǐ shìfǒu yě dǒng
nỉ sư phẩu dể tủng
Anh cũng hiểu mà đúng không

回忆总是不兮轻重
huíyì zǒngshì bù xī qīngzhòng
huấy i chủng sư pu xi tring chung
Hồi ức làm gì phân nặng nhẹ

我也想过有始有终
wǒ yě xiǎng guò yǒushǐyǒuzhōng
ủa dể xẻng cua dẩu sử dẩu chung
Em cũng từng nghĩ sẽ kiên trì đến cùng

曾经你也为我感动
céngjīng nǐ yě wèi wǒ gǎndòng
trấng ching nỉ dể uây ủa cản tung
Anh cũng từng cảm động vì em

为我而心动
wèi wǒ ér xīn dòng
uây ủa ớ xin tung
Rung động vì em

我也试着慢慢接受
wǒ yě shì zhe màn màn jiēshòu
ủa dể sư chưa man man chia sâu
Em cũng thử chầm chậm chấp nhận

试着习惯没你以后
shì zhe xíguān méi nǐ yǐhòu
sư chưa xí quan mấy nỉ ỉ hâu
Thử quen với cuộc sống không có anh

只是偶尔望着星空
zhǐshì ǒuěr wàng zhe xīngkōng
chử sư ǒu ở oang chưa xing khung
Chỉ là thỉnh thoảng nhìn lên không trung

迷失在梦中
míshī zài mèng zhōng
mí sư chai mâng chung
Rồi lạc bước trong giấc mơ

回忆总是不兮轻重
huíyì zǒngshì bù xī qīngzhòng
huấy i chủng sư pu xi tring chung
Hồi ức làm gì phân nặng nhẹ

我也想过有始有终
wǒ yě xiǎng guò yǒushǐyǒuzhōng
ủa dể xẻng cua dẩu sử dẩu chung
Em cũng từng nghĩ sẽ kiên trì đến cùng

曾经你也为我感动
céngjīng nǐ yě wèi wǒ gǎndòng
trấng ching nỉ dể uây ủa cản tung
Anh cũng từng cảm động vì em

为我而心动
wèi wǒ ér xīn dòng
uây ủa ớ xin tung
Rung động vì em

我也试着慢慢接受
wǒ yě shì zhe màn màn jiēshòu
ủa dể sư chưa man man chia sâu
Em cũng thử chầm chậm chấp nhận

试着习惯没你以后
shì zhe xíguān méi nǐ yǐhòu
sư chưa xí quan mấy nỉ ỉ hâu
Thử quen với cuộc sống không có anh

只是偶尔望着星空
zhǐshì ǒuěr wàng zhe xīngkōng
chử sư ǒu ở oang chưa xing khung
Chỉ là thỉnh thoảng nhìn lên không trung

迷失在梦中
míshī zài mèng zhōng
mí sư chai mâng chung
Rồi lạc bước trong giấc mơ

我吹过你吹过的晚风
wǒ chuī guò nǐ chuī guò de wǎn fēng
ủa truây cua nỉ truây cua tơ oản phâng
Em đón gió, làn gió đêm thổi qua anh

感受你曾感受的心痛
gǎnshòu nǐ céng gǎnshòu de xīn tòng
cản sâu nỉ trấng cản sâu tơ xin thung
Cảm nhận nỗi đau, nỗi đau anh từng gánh

孤独的夜望着天空
gūdú de yè wàng zhe tiānkōng
cu tú tơ dê oang chưa then khung
Cô đơn trong đêm nhìn lên bầu trời

眼泪都失控
yǎnlèi dōu shī kòng
dẻn lây tâu sư khung
Nước mắt bỗng trào dâng

你存在我存在的时空
nǐ cúnzài wǒ cúnzài de shí kōng
nỉ truấn chai ủa truấn chai tơ sứ khung
Anh sống ở thời không em tồn tại

还来不及对你说保重
hái lái·bují duì nǐ shuō bǎozhòng
hái lái pu chí tuây nỉ sua pảo chung
Mà mỗi câu bảo trọng cũng không kịp nói

越是怀念越是心痛
yuè shì huáiniàn yuè shì xīn tòng
duê sư hoái nen duê sư xin thung
Càng nhớ nhung càng đau lòng

你是否也懂
nǐ shìfǒu yě dǒng
nỉ sư phẩu dể tủng
Anh cũng hiểu mà đúng không

MV bài hát này được dựng lại thành phim hoạt hình .Nếu bạn muốn làm MV dạng hoạt hình thì tham khảo bảng giá dựng phim hoạt hình dưới đây