多少小时的睡眠
duōshǎo xiǎoshí de shuìmián
tua sảo xẻo sứ tơ suây mén
Phải ngủ bao lâu

才能让你来我梦里面
cáinéng ràng nǐ lái wǒ mèng lǐmiàn
trái nấng rang nỉ lái ủa mâng lỉ men
Mới có thể gặp được anh trong mơ

还不如失眠
hái bùrú shīmián
hái pu rú sư mén
Thôi thì thao thức

潦草得像一缕烟
liáocǎo dé xiàng yī lǚ yān
léo trảo tứa xeng i lủy den
Nguệch ngoạc như làn khói

公里外时间过得随便
gōng lǐ wài shíjiān guò dé suíbiàn
cung lỉ oai sứ chen cua tứa xuấy pen
Cách hàng km thời gian tùy ý trôi qua

多少距离的等待
duōshǎo jùlí de děngdài
tua sảo chuy lí tơ tẩng tai
Phải đợi bao lâu nữa

也已经错过你的日月春夏
yě yǐ·jing cuòguò nǐ de rìyuè chūn xià
dể ỉ chinh trua cua nỉ tơ rư duê truân xe
cũng đã bỏ lỡ ngày xuân tháng hạ của anh rồi

能有多少年华
néng yǒu duōshǎo niánhuá
nấng dẩu tua sảo nén hóa
Liệu còn có thể được mấy năm

经得起寂寞的挣扎
jīng dé qǐ jìmò de zhēngzhá
chinh tứa trỉ chi mua tơ châng chá
chịu đựng cô đơn, vùng vẫy trong im lặng

变陌生只在刹那
biàn mòshēng zhǐ zài chànà
pen mua sâng chử chai tra na
Trở nên xa lạ trong nháy mắt

每一次看烟花
měi yī cì kàn yānhuā
mẩy i trư khan den hoa
Mỗi một lần ngắm pháo hoa

每一次等朝霞
měi yī cìděng zhāoxiá
mẩy i trư tẩng chao xé
Mỗi một lần chờ mặt trời mọc

在你的身边陪着的又是哪个她
zài nǐ de shēnbiān péi zhe de yòu shì nǎ·ge tā
chai nỉ tơ sân pen p’ấy chưa tơ dâu sư nả cưa tha
Đang ở bên anh là cô nào vậy

  Lời dịch bài hát Từng câu từng chữ - Hồ 66

曾经也是彼此放在心里的唯一牵挂
céngjīng yě shì bǐcǐ fàng zàixīn lǐ de wěi yī qiānguà
trấng ching dể sư pỉ trử phang chai xin lỉ tơ uẩy i tren qua
Đã từng là vướng bận duy nhất trong lòng nhau

好几年的深情却输给了路遥车马
hǎojǐ nián de shēnqíng què shū gěi le lù yáo chē mǎ
hảo chỉ nén tơ sân trính truê su cẩy lơ lu dáo trưa mả
Tình cảm bao năm lại thua bởi xe cộ đường xa

是爱而不得吗
shì ài ér ·bu·de ma
sư ai ớ pu tứa ma
Là yêu mà chẳng được sao

是真的失去你啦
shì zhēn de shīqù nǐ la
sư chân tơ sư truy nỉ la
Là thật sự mất anh rồi sao

一时分不清哪个更遗憾呐
yīshí fēn bù qīng nǎ·ge gèng yíhàn nà
i sứ phân pu tring nả cưa câng í han na
Bỗng chốc chẳng rõ cái nào càng đáng tiếc hơn

爱隔山海不过是骗骗小孩的可笑说法
ài géshān hǎi bùguò shì piàn piàn xiǎo hái de kěxiào shuōfǎ
ai cứa san hải pu cua sư p’en p’en xẻo hái tơ khửa xeo sua phả
Tình yêu băng núi vượt sông chỉ là câu nói bâng quơ lừa bọn trẻ

终究还是把誓言讲成了空口大话
zhōngjiū hái·shi bǎ shìyán jiǎng chéng le kōngkǒu dàhuà
chung chiêu hái sư pả sư dén chẻng trấng lơ khung khẩu ta hoa
Sau tất cả, thề ước chỉ là lời mạnh miệng nói suông

多少距离的等待
duōshǎo jùlí de děngdài
tua sảo chuy lí tơ tẩng tai
Phải đợi bao lâu nữa

也已经错过你的日月春夏
yě yǐ·jing cuòguò nǐ de rìyuè chūn xià
dể ỉ chinh trua cua nỉ tơ rư duê truân xe
cũng đã bỏ lỡ ngày xuân tháng hạ của anh rồi

  Lời dịch bài hát Thời không sai lệch - Hàn Khả Khả

能有多少年华
néng yǒu duōshǎo niánhuá
nấng dẩu tua sảo nén hóa
Liệu còn có thể được mấy năm

经得起寂寞的挣扎
jīng dé qǐ jìmò de zhēngzhá
chinh tứa trỉ chi mua tơ châng chá
chịu đựng cô đơn, vùng vẫy trong im lặng

变陌生只在刹那
biàn mòshēng zhǐ zài chànà
pen mua sâng chử chai tra na
Trở nên xa lạ trong nháy mắt

每一次看烟花
měi yī cì kàn yānhuā
mẩy i trư khan den hoa
Mỗi một lần ngắm pháo hoa

每一次等朝霞
měi yī cìděng zhāoxiá
mẩy i trư tẩng chao xé
Mỗi một lần chờ mặt trời mọc

在你的身边陪着的又是哪个她
zài nǐ de shēnbiān péi zhe de yòu shì nǎ·ge tā
chai nỉ tơ sân pen p’ấy chưa tơ dâu sư nả cưa tha
Đang ở bên anh là cô nào vậy

曾经也是彼此放在心里的唯一牵挂
céngjīng yě shì bǐcǐ fàng zàixīn lǐ de wěi yī qiānguà
trấng ching dể sư pỉ trử phang chai xin lỉ tơ uẩy i tren qua
Đã từng là vướng bận duy nhất trong lòng nhau

好几年的深情却输给了路遥车马
hǎojǐ nián de shēnqíng què shū gěi le lù yáo chē mǎ
hảo chỉ nén tơ sân trính truê su cẩy lơ lu dáo trưa mả
Tình cảm bao năm lại thua bởi xe cộ đường xa

是爱而不得吗
shì ài ér ·bu·de ma
sư ai ớ pu tứa ma
Là yêu mà chẳng được sao

是真的失去你啦
shì zhēn de shīqù nǐ la
sư chân tơ sư truy nỉ la
Là thật sự mất anh rồi sao

一时分不清哪个更遗憾呐
yīshí fēn bù qīng nǎ·ge gèng yíhàn nà
i sứ phân pu tring nả cưa câng í han na
Bỗng chốc chẳng rõ cái nào càng đáng tiếc hơn

  Lời dịch bài hát Anh từng nói - Triệu Nãi Cát

爱隔山海不过是骗骗小孩的可笑说法
ài géshān hǎi bùguò shì piàn piàn xiǎo hái de kěxiào shuōfǎ
ai cứa san hải pu cua sư p’en p’en xẻo hái tơ khửa xeo sua phả
Tình yêu băng núi vượt sông chỉ là câu nói bâng quơ lừa bọn trẻ

终究还是把誓言讲成了空口大话
zhōngjiū hái·shi bǎ shìyán jiǎng chéng le kōngkǒu dàhuà
chung chiêu hái sư pả sư dén chẻng trấng lơ khung khẩu ta hoa
Sau tất cả, thề ước chỉ là lời mạnh miệng nói suông