心有磐石山有林
xīn yǒu pánshí shān yǒu lín
xin dẩu p’án sứ san dẩu lín
Tâm tư như đá, tựa núi có rừng

天有烟雨风有云
tiān yǒu yānyǔ fēng yǒu yún
then dẩu den ủy phâng dẩu uýn
Mưa bay ngang trời, gió vờn mây

弓箭有弦难为琴
gōngjiànbù yǒu xián nán·wei qín
cung chen dẩu xén nán uấy trín
Một sợi dây cung chẳng tấu lên khúc đàn

秋风画扇笛声轻
qiūfēng huà shān dì shēng qīng
triêu phâng hoa san ti sâng tring
Gió thu họa từng nét, sáo trúc khẽ ngân vang

今生君恩还不尽
jīnshēng jūn ēn hái bùjìn
chin sâng chuyn ân hái pu chin
Kiếp này chưa trả hết ân tình của người

愿有来生化春泥
yuàn yǒu láishēng huà chūn ní
doen dẩu lái sâng hoa truân ní
Ta nguyện kiếp sau hóa thành bùn xuân

雁过无痕风有情
yàn guò wú hén fēng yǒuqíng
den cua ú hấn phâng dẩu trính
Nhạn bay không dấu, mà gió lại hữu tình

生死两忘江湖里
shēngsǐ liǎng wàng jiānghú lǐ
sâng xử lẻng oang cheng hú lỉ
Nào có thể quên chuyện sinh tử trong giang hồ

不求英雄万世名
bù qiú yīngxióng wànshì míng
pu triếu ing xiúng oan sư mính
Chẳng cầu anh hùng lưu danh thiên cổ

但求知己同路行
dàn qiúzhī jǐ tónglù xíng
tan triếu chư chỉ thúng lu xính
Chỉ cầu tri kỷ cùng chung lối

心如冰雪肩若蝶
xīn rú bīngxuě jiān ruò dié
xin rú ping xuể chen rua tía
Tâm tư thanh khiết, vai tựa cánh bướm

是非对错无凭借
shìfēi duì cuò wú píngjiè
sư phây tuây trua ú p’ính chia
Thị phi đúng sai không can dự

  Lời dịch bài hát Thời không sai lệch - Hàn Khả Khả

今生缘浅与君别
jīnshēng yuán qiǎn yǔ jūn bié
chin sâng doén trẻn ủy chuyn pía
Kiếp này duyên mỏng cùng người biệt ly

来世饮愿再重结
láishì yìn yuàn zài zhòng jiē
lái sư in doen chai chung chia
Nguyện cùng người tái duyên kiếp sau

星晴明月照山野
xīng qíng míng yuè zhào shānyě
xing trính mính duê chao san dể
Tinh Minh tựa trăng sáng chiếu sơn dã

风博雅弦望君乐
fēng bóyǎ xián wàng jūn lè
phâng púa dả xén oang chuyn lưa
Bác Nhã tựa gió nghe tiếng đàn của người đang vọng lại

今生君恩还不尽
jīnshēng jūn ēn hái bùjìn
chin sâng chuyn ân hái pu chin
Kiếp này chưa trả hết ân tình của người

愿有来生化春泥
yuàn yǒu láishēng huà chūn ní
doen dẩu lái sâng hoa truân ní
Ta nguyện kiếp sau hóa thành bùn xuân

雁过无痕风有情
yàn guò wú hén fēng yǒuqíng
den cua ú hấn phâng dẩu trính
Nhạn bay không dấu, mà gió lại hữu tình

生死两忘江湖里
shēngsǐ liǎng wàng jiānghú lǐ
sâng xử lẻng oang cheng hú lỉ
Nào có thể quên chuyện sinh tử trong giang hồ

今生缘浅与君别
jīnshēng yuán qiǎn yǔ jūn bié
chin sâng doén trẻn ủy chuyn pía
Kiếp này duyên mỏng cùng người biệt ly

来世饮愿再重结
láishì yìn yuàn zài zhòng jiē
lái sư in doen chai chung chia
Nguyện cùng người tái duyên kiếp sau

星晴明月照山野
xīng qíng míng yuè zhào shānyě
xing trính mính duê chao san dể
Tinh Minh tựa trăng sáng chiếu sơn dã

风博雅弦望君乐
fēng bóyǎ xián wàng jūn lè
phâng púa dả xén oang chuyn lưa
Bác Nhã tựa gió nghe tiếng đàn của người đang vọng lại

  Lời dịch bài hát Gõ Đáng Yêu Rồi Nhấn Phím 5