Verse 1

Found you when your heart was broke
Gặp được anh khi con tim tôi đang vỡ vụn
I filled your cup until it overflowed
Tôi trao anh mọi thứ mình có
Took it so far to keep you close (Keep you close)
Tìm mọi cách để có thể níu giữ anh bên mình
I was afraid to leave you on your own (Ooh)
tôi đã thực sự sợ hãi khi phải để anh cô đơn một mình

Pre-Chorus

I said I’d catch you if you fall (Fall)
Tôi nói tôi sẽ vực anh dậy nếu anh có gục ngã
And if they laugh, then fuck ’em all (All)
Mặc xác miệng lưỡi thế gian
And then I got you off your knees
Và rồi tôi đã giúp anh vượt qua được mớ hỗn độn đó
Put you right back on your feet
Tôi giúp anh đứng vững trên chính đôi chân của mình
Just so you could take advantage of me
Vậy mà anh chỉ đang lợi dụng tình cảm của tôi mà thôi

Chorus

Tell me, how’s it feel sittin’ up there?
Nói tôi biết cảm giác đó như thế nào đi
Feelin’ so high, but too far away to hold me
Anh đắm chìm trong những thú vui của riêng mình mà quên đi vòng tay tôi
You know I’m the one who put you up there
Anh biết tôi chính là người giúp anh có được ngày hôm nay mà

Name in the sky, does it ever get lonely?
Đứng trên đỉnh cao danh vọng, anh có từng thấy mình cô đơn hay chưa?
Thinkin’ you could live without me
Làm sao anh có thể sống vui vẻ mà thiếu tôi được cơ chứ
Thinkin’ you could live without me
Làm sao anh có thể sống vui vẻ mà thiếu tôi được cơ chứ

Baby, I’m the one who put you up there
Anh à, chính tôi là người nâng đỡ anh
I don’t know why (Yeah, I don’t know why)
Tôi không biết tại sao nữa
Thinkin’ you could live without me
Sao anh có thể sống hạnh phúc mà thiếu tôi được chứ
Live without me
Sống thiếu tôi cơ đấy
Baby, I’m the one who put you up there
Anh à, tôi là người đã đưa anh lên cao đó
I don’t know why (I don’t know why, yeah, yeah)
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa

Verse 2

Gave love ’bout a hundred tries (Hundred tries)
Tôi đã cho tình yêu của tôi hàng trăm cơ hội
Just runnin’ from the demons in your mind
Chỉ để trốn tránh dã tâm của anh
Then I took yours and made ’em mine (Mine)
Và rồi tôi tự biến những dã tâm đó thành của mình
I didn’t notice ’cause my love was blind
Tôi không hề nhận ra vì tình yêu của tôi là mù quáng

Pre-Chorus

I said I’d catch you if you fall (Fall)
Tôi nói tôi sẽ vực anh dậy nếu anh có gục ngã
And if they laugh, then fuck ’em all (All)
Mặc xác miệng lưỡi thế gian
And then I got you off your knees
Và rồi tôi đã giúp anh vượt qua được mớ hỗn độn đó
Put you right back on your feet
Tôi giúp anh đứng vững trên chính đôi chân của mình
Just so you could take advantage of me
Vậy mà anh chỉ đang lợi dụng tình cảm của tôi mà thôi

Chorus

Tell me, how’s it feel sittin’ up there?
Nói tôi biết cảm giác đó như thế nào đi
Feelin’ so high, but too far away to hold me
Anh đắm chìm trong những thú vui của riêng mình mà quên đi vòng tay tôi
You know I’m the one who put you up there
Anh biết tôi chính là người giúp anh có được ngày hôm nay mà

Name in the sky, does it ever get lonely?
Đứng trên đỉnh cao danh vọng, anh có từng thấy mình cô đơn hay chưa?
Thinkin’ you could live without me
Làm sao anh có thể sống vui vẻ mà thiếu tôi được cơ chứ
Thinkin’ you could live without me
Làm sao anh có thể sống vui vẻ mà thiếu tôi được cơ chứ

Baby, I’m the one who put you up there
Anh à, chính tôi là người nâng đỡ anh
I don’t know why (Yeah, I don’t know why)
Tôi không biết tại sao nữa
Thinkin’ you could live without me
Sao anh có thể sống hạnh phúc mà thiếu tôi được chứ
Live without me
Sống thiếu tôi cơ đấy
Baby, I’m the one who put you up there
Anh à, tôi là người đã đưa anh lên cao đó
I don’t know why (I don’t know why, yeah, yeah)
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa

Bridge

You don’t have to say just what you did (What you did)
Anh không cần phải nói ra những gì mình đã làm đâu
I already know (I know)
Tôi đã biết cả rồi
I had to go and find out from them (Oh-woah)
Tôi phải đi tìm hiểu thôi
So tell me, how’s it feel? (Oh-woah)
Vậy nên hãy cho tôi biết anh cảm nhận như thế nào ở vị trí đó

Chorus

Tell me, how’s it feel sittin’ up there?
Nói tôi biết cảm giác đó như thế nào đi
Feelin’ so high, but too far away to hold me
Anh đắm chìm trong những thú vui của riêng mình mà quên đi vòng tay tôi
You know I’m the one who put you up there
Anh biết tôi chính là người giúp anh có được ngày hôm nay mà

Name in the sky, does it ever get lonely?
Đứng trên đỉnh cao danh vọng, anh có từng thấy mình cô đơn hay chưa?
Thinkin’ you could live without me
Làm sao anh có thể sống vui vẻ mà thiếu tôi được cơ chứ
Thinkin’ you could live without me
Làm sao anh có thể sống vui vẻ mà thiếu tôi được cơ chứ

Baby, I’m the one who put you up there
Anh à, chính tôi là người nâng đỡ anh
I don’t know why (Yeah, I don’t know why)
Tôi không biết tại sao nữa
Thinkin’ you could live without me
Sao anh có thể sống hạnh phúc mà thiếu tôi được chứ
Live without me
Sống thiếu tôi cơ đấy
Baby, I’m the one who put you up there
Anh à, tôi là người đã đưa anh lên cao đó
I don’t know why (I don’t know why, yeah, yeah)
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa