Verse 1

Don’t cry, snowman, not in front of me
Người tuyết ơi, xin đừng khóc trước mặt em
Who’ll catch your tears if you can’t catch me, darling
Làm sao em hiểu được nỗi niềm của anh khi anh không thể nắm bắt được em?
If you can’t catch me, darling
Nếu anh không hiểu được nỗi buồn của em, anh yêu à?

Don’t cry snowman, don’t leave me this way
Người tuyết ơi, xin đừng khóc, đừng rời xa em nhứ thế
A puddle of water can’t hold me close, baby
Anh ơi, chỉ một vũng nước thôi làm sao níu giữ được em
Can’t hold me close, baby
Không thể giữ chặt em đâu, anh à

Chorus

I want you to know that I’m never leaving
Em muốn anh biết rằng em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu
Cause I’m Mrs. Snow, ’till death we’ll be freezing
Bởi em là Bông Tuyết, đến chết chúng ta cũng sẽ không đổi thay
Yeah you are my home, my home for all seasons
Anh chính là mái ấm của em dù trải qua bao mùa mưa nắng
So come on let’s go
Vậy nên xin anh hãy đi cùng em anh nhé

Let’s go below zero and hide from the sun
Hãy đến những nơi băng giá vĩnh cửu và tránh xa ánh nắng mặt trời
I love you forever where we’ll have some fun
Em có thể yêu anh trọn đời và chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc
Yes, let’s hit the North Pole and live happily
Vâng, hãy đưa em đến vùng Bắc Cực và cùng nhau sống thật hạnh phúc
Please don’t cry no tears now
Xin anh đừng khóc đừng buồn bã.
It’s Christmas, baby
Giáng Sinh đến rồi kìa anh

Hook

My snowman and me
Gã người tuyết và em
My snowman and me
Gã người tuyết và em
Baby
Anh yêu à

Verse 2

Don’t cry, snowman, don’t you fear the sun
Người Tuyết ơi đừng khóc, đừng sợ hãi ánh mặt trời
Who’ll carry me without legs to run, honey
Ai sẽ dìu dắt em khi anh không thể trốn chạy, anh ơi?
Without legs to run, honey
Không thể trốn chạy đó anh

Don’t cry, snowman, don’t you shed a tear
Người Tuyết ơi, xin đừng khóc, xin anh đừng rơi lệ
Who’ll hear my secrets if you don’t have ears, baby
Ai sẽ lắng nghe những bí mật thầm kín của mình nếu chúng ta cứ mãi trầm lặng, anh ơi?
If you don’t have ears, baby
Nếu anh cứ mãi lặng thinh

Chorus

I want you to know that I’m never leaving
Em muốn anh biết rằng em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu
Cause I’m Mrs. Snow, ’till death we’ll be freezing
Bởi em là Bông Tuyết, đến chết chúng ta cũng sẽ không đổi thay
Yeah you are my home, my home for all seasons
Anh chính là mái ấm của em dù trải qua bao mùa mưa nắng
So come on let’s go
Vậy nên xin anh hãy đi cùng em anh nhé

Let’s go below zero and hide from the sun
Hãy đến những nơi băng giá vĩnh cửu và tránh xa ánh nắng mặt trời
I love you forever where we’ll have some fun
Em có thể yêu anh trọn đời và chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc
Yes, let’s hit the North Pole and live happily
Vâng, hãy đưa em đến vùng Bắc Cực và cùng nhau sống thật hạnh phúc
Please don’t cry no tears now
Xin anh đừng khóc đừng buồn bã.
It’s Christmas, baby
Giáng Sinh đến rồi kìa anh

Hook

My snowman and me
Gã người tuyết và em
My snowman and me
Gã người tuyết và em
Baby
Anh yêu à