Taking it slow, but it’s not typical
Tiếp cận anh nhưng anh tu tu cũng chẳng phải dạng vừa
He already knows that my love is fire
Anh biết thừa tôi yêu anh thắm thiết
His heart was a stone, but then his hands roamed
Anh tỏ vẻ hờ hững mà hai tay cứ sờ mó loạn xạ
I turned him to gold and it took him higher
Đã vậy tôi cho anh vui vẻ tới bến luôn

Well, I’ll be your daydream, I’ll be your favorite things
Ôi em sẽ là mộng tưởng của anh, sẽ là người anh yêu
We could be beautiful
Hai ta sẽ thật đẹp đôi
Get drunk on the good life, I’ll take you to paradise
Say xỉn sớm khuya, em sẽ đưa anh tới với thiên đường
Say you’ll never let me go
Chỉ cần anh nói sẽ không bao giờ rời xa em thôi

Deep in my bones, I can feel you
Sâu thẳm trong lòng, em có thể cảm nhận tình cảm của anh
Take me back to a time only we knew
Hãy đưa em tới khoảnh khắc mà chỉ hai ta biết mà thôi
Hideaway
Hãy cùng chạy trốn
We could waste the night with an old film
Ta có thể dành cả đêm chỉ để coi một bộ phim
Smoke a little weed on the couch in the back room
Hay là nằm trên ghế trong phòng hít tý thuốc
Hideaway
Hãy cùng trốn chạy
Say you’ll never let me go
Chỉ cần anh nói sẽ không bao giờ rời xa em thôi
Say you’ll never let me go
Chỉ cần anh nói sẽ không bao giờ rời xa em thôi

  Lời dịch bài hát Holy - Justin Bieber

Ah, ah, ah
Ah, ah, ah
Ah, ah, ah
Say you’ll never let me go
Chỉ cần anh nói sẽ không bao giờ rời xa em thôi
Say you’ll never let me go
Chỉ cần anh nói sẽ không bao giờ rời xa em thôi
Say you’ll never let me go
Chỉ cần anh nói sẽ không bao giờ rời xa em thôi
Say you’ll never let me go
Chỉ cần anh nói sẽ không bao giờ rời xa em thôi

Deep in my bones, I can feel you
Sâu thẳm trong lòng, em có thể cảm nhận tình cảm của anh
Take me back to a time only we knew
Hãy đưa em tới khoảnh khắc mà chỉ hai ta biết mà thôi
Hideaway
Hãy cùng chạy trốn
We could waste the night with an old film
Ta có thể dành cả đêm chỉ để coi một bộ phim
Smoke a little weed on the couch in the back room
Hay là nằm trên ghế trong phòng hít tý thuốc
Hideaway
Hãy cùng trốn chạy
Say you’ll never let me go
Chỉ cần anh nói sẽ không bao giờ rời xa em thôi
Say you’ll never let me go
Chỉ cần anh nói sẽ không bao giờ rời xa em thôi

Ah, ah, ah
Ah, ah, ah
Ah, ah, ah
Say you’ll never let me go
Chỉ cần anh nói sẽ không bao giờ rời xa em thôi
Say you’ll never let me go
Chỉ cần anh nói sẽ không bao giờ rời xa em thôi
Say you’ll never let me go
Chỉ cần anh nói sẽ không bao giờ rời xa em thôi

  Lời dịch bài hát Unstoppable - Sia