Verse 1

Girl, our mamas are best friends and so are we
Em à, mẹ đôi ta là bạn thân của nhau và chúng ta cũng vậy
The whole town’s rooting for us like the home team
Cả thị trấn ủng hộ chuyện của đôi ta như ủng hộ đội nhà thi đấu
Most likely to settle down
Hầu hết là để ổn định cuộc sống
Plant a few roots real deep and let them grow
Như trồng một vài rễ cây cắm sâu xuống dưới và để chúng phát triển
But we can’t stop this real world from spinnin’ us
Nhưng chúng ta luôn bị thế giới thực tế xoay vòng
Your bright lights called, I don’t blame you for pickin’ up
Ánh sáng lý tưởng kêu gọi em, và anh không trách em vì chọn con đường đó
Your big dream bags are all packed up and ready to go
Em gói ghém giấc mơ và sẵn sàng để lên đường
But I just need you to know
Nhưng anh muốn em biết được rằng

Chorus

That I love you more than a California sunset
rằng anh còn yêu em hơn cả ánh hoàng hôn của California 
More than a beer when you ain’t twenty-one yet
Hơn cả sức hấp dẫn của chất cồn khi em con chưa đủ 21 tuổi
More than a Sunday morning Lord
Hơn cả một vị thiên chúa hôm sáng chủ nhật
Turnin’ some poor lost souls ’round, and Hallelujah bound
Khiến những tâm hồn lạc lõng tội nghiệp xoay vòng, Hallelujah bound

Yeah, I love you more than the feeling when the bass hits the hook
Anh yêu em còn nhiều hơn cả cảm giác khi ghi-ta điện móc gặp đinh móc
When the guy gets the girl at the end of the book
Khi chàng trai gặp được cô gái ở cuối cuốn sách
But, baby, this might be the last time I get to lay you down
Nhưng em à, có thể đây là lần cuối anh phải từ bỏ em
‘Cause I can’t love you more than my hometown
Vì anh không thể yêu em nhiều hơn quê hương của mình được

Verse 2

I ain’t the runaway kind, I can’t change that
Anh không phải là kiểu người hay trốn chạy. Anh không thay đổi được sự thật đó
My heart’s stuck in these streets like the train tracks
Trái tim anh gắn chặt với những con phố như những dấu vết tàu lửa tại đây
City sky ain’t the same black
bầu trời thành phố không có cùng một màu đen
Ain’t that a map dot shame, man, to think that
Không phải là một dấu chấm nghệch ngoạc trên bản đồ

Chorus

That I love you more than a California sunset
rằng anh còn yêu em hơn cả ánh hoàng hôn của California 
More than a beer when you ain’t twenty-one yet
Hơn cả sức hấp dẫn của chất cồn khi em con chưa đủ 21 tuổi
More than a Sunday morning Lord
Hơn cả một vị thiên chúa hôm sáng chủ nhật
Turnin’ some poor lost souls ’round, and Hallelujah bound
Khiến những tâm hồn lạc lõng tội nghiệp xoay vòng, Hallelujah bound

Yeah, I love you more than the feeling when the bass hits the hook
Anh yêu em còn nhiều hơn cả cảm giác khi ghi-ta điện móc gặp đinh móc
When the guy gets the girl at the end of the book
Khi chàng trai gặp được cô gái ở cuối cuốn sách
But, baby, this might be the last time I get to lay you down
Nhưng em à, có thể đây là lần cuối anh phải từ bỏ em
‘Cause I can’t love you more than my hometown
Vì anh không thể yêu em nhiều hơn quê hương của mình được

Bridge

Yeah, you got a wild in your eyes that I just wasn’t born with
Ánh mắt của em chứa đầy nhiệt huyết mà em chưa từng có
I’m a same gas station cup of coffee in the mornin’
Anh chính là một cốc và phê buổi sáng ở trạm ga
I need a house on the hill, girl, not in ’em
Em à, anh cần một ngôi nhà trên ngọn đồi, không phải trong thành phố
So hang onto these words ’til them avenues help you forget ’em
Vậy nên hãy lắng nghe những lời này cho đến khi những đại lộ ngoài kia khiến em quên đi chúng

Chorus

‘Cause I love you more than a California sunset
rằng anh còn yêu em hơn cả ánh hoàng hôn của California 
I love you more in a twenty-dollar sundress
Anh yêu em hơn cả chiếc đầm hai dây trị giá 20 đô la
Hate that loaded down car you got your keys in
Anh không thích phải chất hàng hóa xuống khi vẫn tra chìa khóa
Girl, but I hate even more that you’re leavin’
Nhưng em à, anh càng không thích phải rời xa em

‘Cause I love you more than the feeling when the bass hits the hook
Anh yêu em còn nhiều hơn cả cảm giác khi ghi-ta điện móc gặp đinh móc
When the guy gets the girl at the end of the book
Khi chàng trai gặp được cô gái ở cuối cuốn sách
But that ain’t you and me so I guess I’ll see you around
Nhưng đó không phải anh cũng chẳng phải em, nên anh đoán mình sẽ gặp nhau một nơi nào đó
‘Cause I can’t love you more than my hometown
Vì anh không thể yêu em hơn quê hương của mình

Outro

Love you more than my hometown
yêu em hơn chính quê hương của mình
Love you more than my hometown
yêu em hơn chính quê hương của mình
Love you more, baby, love you more
yêu em hơn