Verse 1: Shawn Mendes

You put me on a pedestal and tell me I’m the best
Mọi người đưa tôi lên đỉnh vinh quang và tôn vinh tôi là số một
Raise me up into the sky until I’m short of breath (Yeah)
Tán thưởng tôi tận trời xanh đến khi tôi chẳng thở nổi nữa
Fill me up with confidence, I say what’s in my chest
Lòng tràn đầy tự tin, tôi sẽ nói ra hết những gì đã chất chứa trong lồng ngực
Spill my words and tear me down until there’s nothing left
Tuôn ra hết và tự làm tổn thương bản thân mình cho đến khi không còn gì nữa
Rearrange the pieces just to fit me with the rest, yeah
Tự sắp xếp lại bản thân mình chỉ để hòa nhập với thế giới

Chorus: Shawn Mendes

But what if I, what if I trip?
Nhưng sẽ ra sao, sẽ thế nào nếu tôi không còn tuyệt vời nữa?
What if I, what if I fall?
Nhưng sẽ ra sao, sẽ thế nào nếu tôi thất bại?
Then am I the monster?
Vậy khi đó tôi lại trở thành ác quỷ à?
Just let me know
Hãy cho tôi biết đi

And what if I, what if I sin?
Và sẽ ra sao, sẽ thế nào nếu tôi phạm tội lỗi?
And what if I, what if I break? Yeah
Và sẽ ra sao, sẽ thế nào nếu tôi tan vỡ?
Then am I the monster? Yeah
Vậy khi đó tôi là ác quỷ à?
Just let me know, yeah
Hãy cho tôi biết đi

Verse 2: Justin Bieber

I was fifteen when the world put me on a pedestal
Thế giới đưa tôi lên đỉnh vinh quang khi tôi chỉ mới mười lăm
I had big dreams of doin’ shows and making memories
Tôi mang hoài bão lớn là thực hiện được những buổi biểu diễn và tạo những hồi ức đẹp đẽ
Made some bad moves tryin’ to act cool, upset by their jealousy, uh
Tôi cũng đã phạm phải tội lỗi khi cố tỏ ra thật ngầu và khiến họ phải tức điên lên vì ganh tị

Lifting me up (Lifting me up), lifting me up (Yeah)
Tân bốc tôi, tán thưởng tôi
And tearing me down (Down), tearing me down (Down, down, yeah)
Khiến tôi tổn thương, khiến tôi đau đớn
I’ll take responsibility for everything I’ve done (Yeah)
Tôi sẽ chịu trách nhiệm với tất cả những gì mình đã làm
Holding it against me like you’re the holy one (Yeah)
Hãy cứ vin vào đó mà chống lại tôi, như thể bạn là một vị thánh

Bridge: Justin Bieber

I had a chip on my shoulder, had to let it go
Tôi cũng đã từng rất dễ nổi khùng, nhưng tôi đã buông bỏ hết
‘Cause unforgiveness keeps them in control
Vì chính những sự bao dung sẽ giữ chúng ta nằm trong tầm kiểm soát
I came in with good intentions, then I let it go
Tôi bắt đầu với những dự định tốt, nhưng rồi tôi buông bỏ tất cả
And now I really wanna know
Và giờ đây tôi thật sự muốn biết

Chorus: Justin Bieber & Shawn Mendes

But what if I, what if I trip?
Nhưng sẽ ra sao, sẽ thế nào nếu tôi không còn tuyệt vời nữa?
What if I, what if I fall?
Nhưng sẽ ra sao, sẽ thế nào nếu tôi thất bại?
Then am I the monster?
Vậy khi đó tôi lại trở thành ác quỷ à?
Just let me know
Hãy cho tôi biết đi

And what if I, what if I sin?
Và sẽ ra sao, sẽ thế nào nếu tôi phạm tội lỗi?
And what if I, what if I break? Yeah
Và sẽ ra sao, sẽ thế nào nếu tôi tan vỡ?
Then am I the monster? Yeah
Vậy khi đó tôi là ác quỷ à?
Just let me know, yeah
Hãy cho tôi biết đi

Outro: Justin Bieber & Shawn Mendes

La-da-da-duh-duh (But what if I fall?)
(Nhưng nếu tôi thất bại thì sao?)
La-da-da-duh-duh-duh-na
La-da-da-da-duh-duh
La-da-da-duh-duh-duh-na
La-da-da-duh-duh (Please don’t let me fall)

(Đừng khiến tôi gục ngã)
La-da-da-duh-duh-duh-na
La-da-da-da-duh-duh (Oh, please don’t let me fall)

(Đừng khiến tôi phải ngã gục)
La-da-da-duh-duh-duh-na