If all of the kings had their queens on the throne
Nếu tất cả vị vua đều dâng ngai vàng cho nữ hoàng của họ
We would pop champagne and raise a toast
Chúng ta sẽ khui rượu và nâng ly ăn mừng
To all of the queens who are fighting alone
Hỡi tất cả nữ hoàng đang phải đấu tranh một mình
Baby, you’re not dancing on your own
Hãy nhớ rằng mọi người không lẻ loi đơn độc đâu

Can’t live without me, you wanna, but you can’t, no, no, no
Chẳng thể nào sống thiếu ta, dù người có muốn cũng không thể đâu
Think it’s funny, but honey, can’t run this show on your own
Buồn cười lắm sao? Cưng à, ngươi không thể tự mình thống trị mọi thứ đâu
I can feel my body shake, there’s only so much I can take
Ta có thể cảm thấy cơ thể đang run lên, ta chẳng có thể chịu đựng thêm được nữa
I’ll show you how a real queen behaves, oh
Ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là nữ hoàng thật sự

No damsel in distress, don’t need to save me
Công nương chẳng còn buồn đau, không cần phải cứu rỗi ta đâu
Once I start breathing fire, you can’t tame me
Khi ta đã thét ra lửa thì ngươi chẳng thể nào thuần hóa được nữa
And you might think I’m weak without a sword
Và ngươi nghĩ ta thật yếu đuối khi không có được một thanh kiếm à
But if I had one, it’d be bigger than yours
Nhưng nếu ta có, thì nó sẽ vĩ đại hơn cả thanh kiếm của ngươi

If all of the kings had their queens on the throne
Nếu tất cả vị vua đều dâng ngai vàng cho nữ hoàng của họ
We would pop champagne and raise a toast
Chúng ta sẽ khui rượu và nâng ly ăn mừng
To all of the queens who are fighting alone
Hỡi tất cả nữ hoàng đang phải đấu tranh một mình
Baby, you’re not dancing on your own
Hãy nhớ rằng mọi người không lẻ loi đơn độc đâu

Disobey me, then baby, it’s off with your head
Không tuân lệnh ta thì đầu ngươi sẽ phải rơi xuống, cưng à
Gonna change it and make it a world you won’t forget, oh-oh, oh
Sẽ thay đổi mọi thứ và biến nó thành 1 thế giới mà ngươi sẽ chẳng thế nào quên
No damsel in distress, don’t need to save me
Công nương chẳng còn buồn đau, không cần phải cứu rỗi ta đâu
Once I start breathing fire, you can’t tame me
Khi ta đã thét ra lửa thì ngươi chẳng thể nào thuần hóa được nữa
And you might think I’m weak without a sword
Và ngươi nghĩ ta thật yếu đuối khi không có được một thanh kiếm à
But I’m stronger than I ever was before
Nhưng ta đã mạnh mẽ hơn trước nhiều rồi

If all of the kings had their queens on the throne
Nếu tất cả vị vua đều dâng ngai vàng cho nữ hoàng của họ
We would pop champagne and raise a toast
Chúng ta sẽ khui rượu và nâng ly ăn mừng
To all of the queens who are fighting alone
Hỡi tất cả nữ hoàng đang phải đấu tranh một mình
Baby, you’re not dancing on your own
Hãy nhớ rằng mọi người không lẻ loi đơn độc đâu

In chess, the king can move one space at a time
Trong những ván cờ, Vua chỉ có thể mỗi lần đi một bước
But queens are free to go wherever they like
Nhưng những cô Hậu có thể đi bất cứ đâu mà họ muốn
You get too close, you’ll get a royalty high
Nếu ngươi đến quá gần, ngươi sẽ nắm cả vương quyền
So breathe it in to feel the life
Vậy thì hãy hít thật sâu và cảm nhận sự sống đi

If all of the kings had their queens on the throne
Nếu tất cả vị vua đều dâng ngai vàng cho nữ hoàng của họ
We would pop champagne and raise a toast
Chúng ta sẽ khui rượu và nâng ly ăn mừng
To all of the queens who are fighting alone
Hỡi tất cả nữ hoàng đang phải đấu tranh một mình
Baby, you’re not dancing on your own
Hãy nhớ rằng mọi người không lẻ loi đơn độc đâu