Verse 1: Ed Sheeran

I’m at a party I don’t wanna be at
Ở cuộc vui mà anh chẳng muốn đến
And I don’t ever wear a suit and tie, yeah
Và anh không bao giờ mặc vest và đeo cà vạt
Wondering if I could sneak out the back
Tự hỏi nếu anh có thể trốn khỏi đây qua cửa sau
Nobody’s even lookin’ me in my eyes
Không ai thèm nhìn vào mắt anh
Then you take my hand
Em có thể nắm tay anh không?
Finish my drink, say, “Shall we dance?” (Hell, yeah)
Uống nốt ly nước, nói, “Chúng ta có thể nhảy với nhau không?” (Hell, yeah)
You know I love ya, did I ever tell ya?
Em có biết Anh yêu em không, anh đã nói điều ấy với em chưa
You make it better like that
Em khiến cuộc sống trở nên tươi đẹp như thế

Pre-Chorus: Ed Sheeran

Don’t think I fit in at this party
Không nghĩ anh phù hợp với buổi tiệc này
Everyone’s got so much to say (Yeah)
Ai cũng có nhiều điều muốn nói
I always feel like I’m nobody, mmm
Anh cảm thấy lạc lõng
Who wants to fit in anyway?
Ai mà muốn ở đây chứ

Chorus: Ed Sheeran

‘Cause I don’t care when I’m with my baby, yeah
Vì anh không quan tâm khi ở cùng em cưng à
All the bad things disappear
Tất cả mọi tồi tệ đều tan biến
And you’re making me feel like maybe I am somebody
Em khiến anh cảm thấy có lẽ mình là một ai đó
I can deal with the bad nights
Anh có thể xoay xở với những điều tồi tệ của buổi tối hôm nay
When I’m with my baby, yeah
Khi anh ở bên em
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

‘Cause I don’t care as long as you just hold me near
Vì anh không quan tâm miễn là em kéo anh lại gần
You can take me anywhere
Em có thể đưa anh đi bất cứ đâu
And you’re making me feel like I’m loved by somebody
Và em khiến anh cảm giác như đang được một ai đó yêu thương
I can deal with the bad nights
Anh có thể xoay xở với buổi tối hôm nay
When I’m with my baby, yeah
Khi anh ở bên em
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

Verse 2: Justin Bieber

We at a party we don’t wanna be at
Chúng ta đang ở bữa tiệc mà không muốn tham dự
Tryna talk, but we can’t hear ourselves
Cố gắng nói chuyện, nhưng ta còn không nghe rõ lời mình
Read your lips, I’d rather kiss them right back
Chạm lên môi em, anh chỉ muốn hôn em lúc này
With all these people all around
Với mọi người xung quanh
I’m crippled with anxiety
Người anh cứng đơ vì lo lắng
But I’m told it’s where I’m supposed to be
Nhưng người ta lại nói đây là nơi anh nên tới
You know what? It’s kinda crazy ’cause I really don’t mind
Em biết không? Nó khá là điên vì anh thật sự không quan tâm
When you make it better like that
Và em khiến mọi thứ tuyệt vời như thế

Pre-Chorus: Justin Bieber

Don’t think we fit in at this party
Không nghĩ rằng ta hợp với buổi tiệc này
Everyone’s got so much to say, oh yeah, yeah
Ai cũng có nhiều điều để nói
When we walked in, I said I’m sorry, mmm
Khi ta bước vào, anh nói anh xin lỗi
But now I think that we should stay
Nhưng lúc này đây anh nghĩ ta nên ở lại

Chorus: Ed Sheeran & Justin Bieber

‘Cause I don’t care when I’m with my baby, yeah
Vì anh không quan tâm khi ở cùng em cưng à
All the bad things disappear
Tất cả mọi tồi tệ đều tan biến
And you’re making me feel like maybe I am somebody
Em khiến anh cảm thấy có lẽ mình là một ai đó
I can deal with the bad nights
Anh có thể xoay xở với những điều tồi tệ của buổi tối hôm nay
When I’m with my baby, yeah
Khi anh ở bên em
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

‘Cause I don’t care as long as you just hold me near
Vì anh không quan tâm miễn là em kéo anh lại gần
You can take me anywhere
Em có thể đưa anh đi bất cứ đâu
And you’re making me feel like I’m loved by somebody
Và em khiến anh cảm giác như đang được một ai đó yêu thương
I can deal with the bad nights
Anh có thể xoay xở với buổi tối hôm nay
When I’m with my baby, yeah
Khi anh ở bên em
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

Bridge: Justin Bieber & Ed Sheeran

I don’t like nobody but you, it’s like you’re the only one here
Anh không thích ai cả nhưng em như thể là người duy nhất
I don’t like nobody but you, baby, I don’t care
Anh không yêu ai trừ em ,cưng à anh không quan tâm
I don’t like nobody but you, I hate everyone here
Anh không thích ai cả nhưng em thì khác, anh ghét mọi người ở đây
I don’t like nobody but you, baby, yeah
Anh không thích một ai trừ em

Chorus: Ed Sheeran & Justin Bieber

‘Cause I don’t care when I’m with my baby, yeah
Vì anh không quan tâm khi ở cùng em cưng à
All the bad things disappear
Tất cả mọi tồi tệ đều tan biến
And you’re making me feel like maybe I am somebody
Em khiến anh cảm thấy có lẽ mình là một ai đó
I can deal with the bad nights
Anh có thể xoay xở với những điều tồi tệ của buổi tối hôm nay
When I’m with my baby, yeah
Khi anh ở bên em
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

‘Cause I don’t care as long as you just hold me near
Vì anh không quan tâm miễn là em kéo anh lại gần
You can take me anywhere
Em có thể đưa anh đi bất cứ đâu
And you’re making me feel like I’m loved by somebody
Và em khiến anh cảm giác như đang được một ai đó yêu thương
I can deal with the bad nights
Anh có thể xoay xở với buổi tối hôm nay
When I’m with my baby, yeah
Khi anh ở bên em
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh