Verse 1: Justin Bieber

I hear a lot about sinners
Tôi nghe nói rất nhiều về những con người tội lỗi
Don’t think that I’ll be a saint
Đừng nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một vị thánh
But I might go down to the river
Nhưng tôi có thể đi xuống dòng sông
‘Cause the way that the sky opens up when we touch
Bởi bầu trời đã mở rộng ngay khi tôi chạm tới
Yeah, it’s making me say
Điều đó khiến tôi cho rằng

Chorus: Justin Bieber

That the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me
Rằng cách em ôm tôi
Feels so holy, holy, holy, holy, holy
Khiến tôi cảm nhận như bàn tay của Chúa
On God
Của Chúa trời
Runnin’ to the altar like a track star
Chạy đến bàn thánh như một ngôi sao điền kinh
Can’t wait another second
Không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa
‘Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me
Vì cách em ôm tôi
Feels so holy
Khiến tôi cảm thấy như thần thánh vậy

Verse 2: Justin Bieber

I don’t do well with the drama
Còn tôi lại không giỏi diễn kịch
And, no, I can’t stand it being fake
Và tôi cũng không thể chịu đựng sự giả tạo
(No, no, no, no, no, no, no, no)
I don’t believe in nirvana

Tôi không tin vào niết bàn
But the way that we love in the night gave me life
Nhưng cách chúng ta yêu nhau trong đêm tối đã ban cho tôi cuộc sống
Baby, I can’t explain
Em à, tôi có thể giải thích

Chorus: Justin Bieber

That the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me
Rằng cách em ôm tôi
Feels so holy, holy, holy, holy, holy
Khiến tôi cảm nhận như bàn tay của Chúa
On God
Của Chúa trời
Runnin’ to the altar like a track star
Chạy đến bàn thánh như một ngôi sao điền kinh
Can’t wait another second
Không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa
‘Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me
Vì cách em ôm tôi
Feels so holy
Khiến tôi cảm thấy như thần thánh vậy

Bridge: Justin Bieber & Chance the Rapper

They say we’re too young and
Họ cho rằng chúng ta còn quá trẻ
The pimps and the players say, “Don’t go crushin'”
Các chủ chứa và dân chơi đều nói ‘Đừng có làm liều’
Wise men say fools rush in
Những người thông thái cũng nói những lời ngốc nghếch trong lúc nóng vội,
But I don’t know (Ah-ah-ah-ah)
Nhưng tôi không hề biết

They say we’re too young and
Họ cho rằng chúng ta còn quá trẻ
The pimps and the players say, “Don’t go crushin'”
Các chủ chứa và dân chơi đều nói ‘Đừng có làm liều’
Wise men say fools rush in
Những người thông thái cũng nói những lời ngốc nghếch trong lúc nóng vội,
But I don’t know (Ah-ah-ah-ah)
Nhưng tôi không hề biết
(Chance the Rapper)

Verse 3: Chance the Rapper

The first step pleases the Father
Bước đầu tiên để làm vui lòng Chúa
Might be the hardest to take
có thể là bước đi khó nhất
But when you come out of the water
Nhưng khi em đã thoát khỏi vũng nước

I’m a believer, my heart is fleshy
Tôi là một tín đồ. Trái tim tôi bằng da bằng thịt
Life is short with a temper like Joe Pesci
cuộc sống ngắn ngủi như Joe Pesci
They always come and sing your praises, your name is catchy
Họ luôn đến và ca hát ca ngợi em, tên của em thật hấp dẫn
But they don’t see you how I see you, Parlay and Desi
Nhưng họ không nhìn em như cách tôi nhìn em, Parlay and Desi

Cross, Tween, Tween, Hesi’ hit the jet speed
Cross, TWeen, Tween, Hesi’ nhấn tốc độ máy bay phản lực
When they get messy, go lefty like Lionel Messi
Khi họ gặp rắc rối, chơi như nghề tay trái như Lionel Messi
Let’s take a trip and get the Vespas or rent a jetski
Hãy cùng thực hiện một chuyến đi và lấy một chiếc xe Vespa hay thuê một chiếc Jet Ski
I know the spots that got the best weed, we goin’ next week
Tôi biết những địa điểm có những bãi cỏ tuyệt đẹp, chúng ta sẽ đến đó vào tuần tới

I wanna honor, wanna honor you
Tôi muốn tôn vinh, muốn vinh danh bạn
Bride’s groom, I’m my father’s child
chú rể cô dâu, tôi là người con của Cha
I know when the son takes the first steps, the Father’s proud (Yes)
Tôi biết khi con trai mất những bước đầu tiên, Cha rất tự hào
If you make it to the water, He’ll part the clouds (Uh)
Nếu em rơi xuống nước, Ngài sẽ rẽ những đám mây cứu giúp
I know He made you a snack like Oscar Proud (Mwah)
Tôi biết Ngài khiến em phát cuồng với món ăn nhẹ Oscar Proud
Suffer it to be so now gotta clean it up (Ooh)
Vì phải chịu đựng được điều đó nên ta phải dọn dẹp thật sạch sẽ nào
Formalize the union in communion, He can trust (Woo)
Chính thức tổ chức công đoàn trong sự hiệp thông, Ngài có thể tin tưởng

I know I ain’t leavin’ you like I know He ain’t leavin’ us (Ah)
Tôi biết tôi không được rời bỏ em như tôi biết Ngài không rời bỏ chúng ta
I know we believe in God, and I know God believes in us
Tôi biết chúng ta tin vào Chúa và Chúa cũng tin tưởng chúng ta

Chorus: Justin Bieber

That the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me
Rằng cách em ôm tôi
Feels so holy, holy, holy, holy, holy
Khiến tôi cảm nhận như bàn tay của Chúa
On God
Của Chúa trời
Runnin’ to the altar like a track star
Chạy đến bàn thánh như một ngôi sao điền kinh
Can’t wait another second
Không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa
‘Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me
Vì cách em ôm tôi
Feels so holy
Khiến tôi cảm thấy như thần thánh vậy