Intro

Hey!

Verse 1

Golden, golden, golden as I open my eyes
Quý giá, sáng chói như khi anh vừa hé mở đôi mắt
Hold it, focus, hoping
Gìn giữ, tập trung, hy vọng
Take me back to the light
Đưa anh trở lại với ánh hào quang
I know you were way too bright for me
Anh biết em quá đỗi rực rỡ đối với anh
I’m hopeless, broken
Anh cảm thấy vô vọng, gục ngã
So you wait for me in the sky
Vậy nên hãy đợi chờ anh trên bầu trời
Brown my skin just right
Hãy rám nắng làn da của anh
You’re so golden
Em thật quý giá, thật sáng chói

Chorus

You’re so golden
Em thật quý giá, thật sáng chói
I’m out of my head
Anh đang mất đi lý trí
And I know that you’re scared
Và anh biết em cũng đang sợ hãi
Because hearts get broken
Bởi trái tim của đôi ta đã vỡ vụn rồi

Verse 2

I don’t wanna be alone
Anh không muốn phải đơn côi
I don’t wanna be alone when it ends
Anh không muốn phải đơn côi khi đôi ta kết thúc
Don’t wanna let you know
Anh lại không muốn cho em biết
I don’t wanna be alone
Anh không muốn phải đơn độc
But I can feel it take a hold (I can feel it take a hold)
Nhưng anh cảm nhận được rằng nó đang đeo bám anh rồi
I can feel you take control (I can feel you take control)
Em cảm nhận được em nắm quyền kiểm soát
Of who I am, and all I’ve ever known
Việc anh là ai hay tất cả những gì anh biết
Lovin’ you’s the antidote
Yêu em chính là liều thuốc hữu hiệu nhất
Golden
Sáng chói

Chorus

You’re so golden
Em thật quý giá, thật sáng chói
I don’t wanna be alone
Anh không muốn phải đơn côi
You’re so golden
Em thật quý giá, thật sáng chói
You’re so golden
Em thật quý giá, thật sáng chói
I’m out of my head
Anh đang mất đi lý trí
And I know that you’re scared
Và anh biết em cũng đang sợ hãi
Because hearts get broken
Bởi trái tim của đôi ta đã vỡ vụn rồi

Bridge

(Golden, golden, golden, golden)
(Golden, golden, golden, golden)
(Golden, golden, golden, golden)
(Golden, golden, golden, golden)
(Golden, golden, golden, golden)
(Golden, golden, golden, golden)
(Golden, golden, golden, golden)
I know that you’re scared because I’m so open

Và anh biết em cũng đang sợ hãi bởi anh đang rất cởi mở

Chorus

You’re so golden
Em thật quý giá, thật sáng chói
I don’t wanna be alone
Anh không muốn phải đơn côi
You’re so golden
Em thật quý giá, thật sáng chói
You’re so golden
Em thật quý giá, thật sáng chói
You’re so golden
Em thật quý giá, thật sáng chói
I’m out of my head
Anh đang mất đi lý trí
And I know that you’re scared
Và anh biết em cũng đang sợ hãi
Because hearts get broken
Bởi trái tim của đôi ta đã vỡ vụn rồi