Verse 1

Yelling at the sky
Em hét thật to với bầu trời xanh
Screaming at the world
Em hét lên với cả thế giới
Baby, why’d you go away?
Anh à, tại sao anh nỡ rời bỏ em?
I’m still your girl
Em vẫn còn là cô gái của anh mà

Holding on too tight
Cố gắng níu kéo anh thật chặt
Head up in the clouds
Tâm hồn em trôi dạt cùng những đám mây
Heaven only knows where you are now
Chỉ có thượng đế mới biết được anh đang ở nơi đâu

Pre-Chorus

How do I love, how do I love again?
Làm thế nào em có thể yêu, làm sao em có thể trao con tim một lần nữa?
How do I trust, how do I trust again?
Làm thế nào em có thể tin, tin tưởng một lần nào nữa?

Chorus

I stay up all night, tell myself I’m alright
Em thao thức cả đêm, tự dặn lòng rằng mình sẽ ổn thôi
Baby, you’re just harder to see than most
Nhưng anh à, thật khó để có thể tìm thấy anh ở chốn này
I put the record on, wait ’til I hear our song
Em mở bản ghi âm lên, đợi chờ đến bài hát của đôi ta
Every night, I’m dancing with your ghost
Hàng đêm em đều nhảy múa cùng linh hồn của anh
Every night, I’m dancing with your ghost
Hàng đêm em đều nhảy múa cùng linh hồn của anh

Verse 2

Never got the chance to say a last goodbye
Em chưa từng có cơ hội được nói lời từ giã
I gotta move on
Em phải bước tiếp thôi
But it hurts to try
Nhưng chỉ thử thôi cũng thật đau anh à

Pre-Chorus

How do I love, how do I love again?
Làm thế nào em có thể yêu, làm sao em có thể trao con tim một lần nữa?
How do I trust, how do I trust again?
Làm thế nào em có thể tin, tin tưởng một lần nào nữa?

Chorus

I stay up all night, tell myself I’m alright
Em thao thức cả đêm, tự dặn lòng rằng mình sẽ ổn thôi
Baby, you’re just harder to see than most
Nhưng anh à, thật khó để có thể tìm thấy anh ở chốn này
I put the record on, wait ’til I hear our song
Em mở bản ghi âm lên, đợi chờ đến bài hát của đôi ta
Every night, I’m dancing with your ghost
Hàng đêm em đều nhảy múa cùng linh hồn của anh
Every night, I’m dancing with your ghost
Hàng đêm em đều nhảy múa cùng linh hồn của anh

Bridge

How do I love, how do I love again?
Làm thế nào em có thể yêu, làm sao em có thể trao con tim một lần nữa?
How do I trust, how do I trust again?
Làm thế nào em có thể tin, tin tưởng một lần nào nữa?

Chorus

I stay up all night, tell myself I’m alright
Em thao thức cả đêm, tự dặn lòng rằng mình sẽ ổn thôi
Baby, you’re just harder to see than most
Nhưng anh à, thật khó để có thể tìm thấy anh ở chốn này
I put the record on, wait ’til I hear our song
Em mở bản ghi âm lên, đợi chờ đến bài hát của đôi ta
Every night, I’m dancing with your ghost
Hàng đêm em đều nhảy múa cùng linh hồn của anh
Every night, I’m dancing with your ghost
Hàng đêm em đều nhảy múa cùng linh hồn của anh
Every night, I’m dancing with your ghost
Hàng đêm em đều nhảy múa cùng linh hồn của anh