Verse 1

Hope I only leave good vibes on your living room floor
Hy vọng anh chỉ để lại những rung động đẹp đẽ nơi em
It hurts so bad that I didn’t when you asked for more
Thật đau đớn khi anh không thể khi em nói muốn tiếp tục
Your dad probably loves me more than he ever did now
Bố em có lẽ sẽ quý anh hơn bao giờ hết
‘Cause I finally got out
Vì cuối cùng anh cũng rời khỏi cuộc đời em rồi
Yeah, we finally knocked down
Ừ, chúng ta chia xa nhau rồi

Pre-Chorus

‘Cause sometimes it’s better that way
Ừ thì đôi khi như vậy cũng tốt
Gotta let it go so your heart don’t break
Từ bỏ tình yêu này thì em sẽ không phải đau khổ
‘Cause I love you
Bởi anh yêu em
Yeah, baby, I love you
Em yêu à, anh yêu em

Just this one time, hear what I’m tryna say
Chỉ lần này thôi, em hãy lắng nghe những gì anh muốn nói
Know you might not feel quite the same way
Anh biết em có thể chẳng hiểu nổi đâu
But I love you
Nhưng anh yêu em
I tell you, I love you
Anh nói rằng anh yêu em

Chorus

Why? Why wait to fight?
Tại sao chứ? Tại sao chúng ta cứ tranh cãi nhau?
Give it a try
Hãy thử một lần xem
Oh, I say goodbye while it’s right
Thử nói lời từ biệt khi mọi chuyện còn chưa xấu đi
Can we save tears in your eyes?
Chúng ta có thể giữ cho những giọt nước mắt của em đừng rơi xuống được không?
I’m making you cry
Anh đang khiến em phải khóc
Why wait to hate? Can we save love?
Tại sao phải đợi đến lúc ghét nhau? Chúng ta có thể cứu vãn tình yêu này không?

Verse 2

I fell in, I’m falling, I’m for you
Anh đã phải lòng, đã yêu thương rồi chìm đắm vào em
I can’t let you fall through the floor too
Anh không thể khiến em phải chịu những tổn thương từ anh được
It’s a gamble to take any more of you
Thật mạo hiểm nếu lấy thêm bất cứ thứ gì từ em

Still in my mind sometimes, I must admit it
Anh phải thừa nhận rằng đôi khi em vẫn ở trong tâm trí anh
Like it’s a crime, on trial, I got acquitted
Như một tên tội phạm mang đi xét xử, anh được phán vô tội
Me and you wasn’t meant, we wasn’t fitted
Em và anh không có kết quả, chúng ta không hề hợp nhau
Like it’s a glove, I hated to admit it
Như một đôi găng tay, không thể chối bỏ được

Pre-Chorus

‘Cause obviously, we go back
Bởi rõ ràng chúng ta đã quay lại với nhau rồi
So why would we ruin that?
Vậy tại sao chúng ta lại hủy hoại nó chứ?
In too deep, we’re rearranged
Từ sâu thẳm bên trong, chúng ta phải sắp xếp lại mọi thứ
Now you wanna ask for names
Giờ em lại muốn gợi lại chuyện cũ sao
We can’t let this fruit go bad
Chúng ta không thể thay đổi kết quả được đâu
Sayin’ things we can’t take back
Chúng ta đang nói những chuyện mà mình không thể rút lại được
In too deep, we’re rearranged
Từ sâu bên trong nội tâm, chúng ta đang sắp xếp lại nội tâm của mình
Say you feel the same
Nói rằng em cũng cảm thấy như vậy

Chorus

Why? Why wait to fight?
Tại sao chứ? Tại sao chúng ta cứ tranh cãi nhau?
Give it a try
Hãy thử một lần xem
Oh, I say goodbye while it’s right
Thử nói lời từ biệt khi mọi chuyện còn chưa xấu đi
Can we save tears in your eyes?
Chúng ta có thể giữ cho những giọt nước mắt của em đừng rơi xuống được không?
I’m making you cry
Anh đang khiến em phải khóc
Why wait to hate? Can we save love?
Tại sao phải đợi đến lúc ghét nhau? Chúng ta có thể cứu vãn tình yêu này không?