Chorus: Kane Brown

I might be better on my own
Anh có thể tốt hơn khi ở một mình
I hate you blowin’ up my phone
Anh không thích cách em nhắn quá nhiều tin nhắn vào điện thoại của anh
I wish I never met your ass
Ước gì anh chưa từng gặp em
Sometimes it be like that
Đôi khi cứ để như vậy đi

But I’m not myself the nights you’re gone
Nhưng anh không còn là gã đêm hôm mà em đã rời bỏ anh đâu
There ain’t no way I’m movin’ on
Chúng ta không còn cách nào quay lại đâu
I’m not afraid to need you bad
Anh không sợ em nổi cáu đâu
Sometimes it be like that
Đôi khi cứ như vậy đi

Verse 1: Kane Brown

We both wanna love
Chúng ta đều muốn yêu
We both wanna slide
Chúng ta đều muốn chia xa
We both wanna argue until we’re both right
Chúng ta đều muốn tranh cãi đến khi chúng ta đều đúng

And you want a hug
Và em muốn được ôm
I kiss you goodnight
Anh hôn em chúc em ngủ ngon
Maybe we’re both just out of our mind (Ooh)
Có lẽ chúng ta đều mất hết lý trí rồi
And you throw tantrums while I’m twistin’ up
Em ném cơn thịnh nộ vào anh khi anh đang tập thể dục
No medicine is fixin’ us
Chúng ta đã hết thuốc chữa rồi
Can’t tell you why but tell you what
Không thể nói em tại sao nhưng có thể nói với em một điều
You got me thinkin’
Em khiến anh phải nghĩ rằng

Chorus: Kane Brown & Swae Lee

I might be better on my own
Anh có thể tốt hơn khi ở một mình
I hate you blowin’ up my phone
Anh không thích cách em nhắn quá nhiều tin nhắn vào điện thoại của anh
I wish I never met your ass
Ước gì anh chưa từng gặp em
Sometimes it be like that
Đôi khi cứ để như vậy đi

But I’m not myself the nights you’re gone
Nhưng anh không còn là gã đêm hôm mà em đã rời bỏ anh đâu
There ain’t no way I’m movin’ on
Chúng ta không còn cách nào quay lại đâu
I’m not afraid to need you bad
Anh không sợ em nổi cáu đâu
Sometimes it be like that
Đôi khi cứ như vậy đi

Verse 2: Swae Lee

I cross the seas with you (Hey, seas)
Anh cùng em băng qua đại dương
Wasn’t even supposed to be with you (Yeah, be)
Thậm chí anh còn không được ở bên cạnh em
Yeah, and it gets crazy in the night
Và mọi chuyện trở nên thật điên rồi vào buổi tối
I cannot sleep with you (Sleep with you)
Anh không thể nào ngủ cùng với em
And I could keep you nice and warm (Ayy)
Và anh không thể khiến em vui vẻ và ấm áp
Won’t do no thinking, I’m in love (Yeah, yeah)
Sẽ không nghĩ ngời gì nữa, anh đang yêu
If I was to give you the world (Yeah)
Nếu anh trao cho em cả thế giới
That’s anything that you can think of (Of)
Đó chính là những gì em nghĩ đến

Pre-Chorus: Swae Lee

Got too much goin’ to be upset
Nhận được quá nhiều sẽ gây khó chịu
I swear I’d rather be your friend
Anh thề rằng thà làm bạn với em còn hơn
I said I’m gonna be right back
Anh nói anh sẽ quay lại ngay thôi
It hurts, sometimes it be like that
Đôi khi đau đớn như vậy đó

Chorus: Kane Brown, Swae Lee, & Both

I might be better on my own
Anh có thể tốt hơn khi ở một mình
I hate you blowin’ up my phone
Anh không thích cách em nhắn quá nhiều tin nhắn vào điện thoại của anh
I wish I never met your ass
Ước gì anh chưa từng gặp em
Sometimes it be like that
Đôi khi cứ để như vậy đi

But I’m not myself the nights you’re gone
Nhưng anh không còn là gã đêm hôm mà em đã rời bỏ anh đâu
There ain’t no way I’m movin’ on
Chúng ta không còn cách nào quay lại đâu
I’m not afraid to need you bad
Anh không sợ em nổi cáu đâu
Sometimes it be like that
Đôi khi cứ như vậy đi

Verse 3: Khalid

Sometimes, when you thought you found the love of your life (Ooh, ooh, ooh)
Đôi khi, khi em nghĩ em đã tìm được tình yêu của đời mình rồi
Now you’re thinkin’ I’m just one of those guys, leading on
Giờ thì em lại nghĩ anh cũng như những gã đàn ông khác thôi
I can’t help when you read it wrong
Anh không thể giúp em khi làm làm sai điều gì nữa rồi
Don’t know why I trip on us
Không hiểu sao chúng ta lại từ bỏ mối tình này
You put me down, I pick you up
Em cứ làm anh đau, rồi anh lại phải dỗ em
Can’t tell you why but tell you what (You should know that)
Không thể nói với em tại sao, nhưng anh cần nói với em một điều
You got me thinkin’
Em khiến anh nghĩ rằng

Chorus: Kane Brown, Kane Brown & Khalid

I might be better on my own
Anh có thể tốt hơn khi ở một mình
I hate you blowin’ up my phone
Anh không thích cách em nhắn quá nhiều tin nhắn vào điện thoại của anh
I wish I never met your ass
Ước gì anh chưa từng gặp em
Sometimes it be like that
Đôi khi cứ để như vậy đi

But I’m not myself the nights you’re gone
Nhưng anh không còn là gã đêm hôm mà em đã rời bỏ anh đâu
There ain’t no way I’m movin’ on
Chúng ta không còn cách nào quay lại đâu
I’m not afraid to need you bad
Anh không sợ em nổi cáu đâu
Sometimes it be like that
Đôi khi cứ như vậy đi

Outro: Khalid

Yeah, yeah
Sometimes when you’re fallin’ off track

Đôi khi em vấp ngã trên đường đời
Baby, don’t you leave me like that
Em à, đừng rời bỏ anh như thế
Don’t cry
Đừng khóc nữa
‘Cause we’re both just out of our mind, yeah, ayy-ayy
Vì chúng ta đều mất hết lý trí mà