Refrain: Billy Ray Cyrus

Yeah, I’m gonna take my horse to the old town road
Yeah, anh sắp dắt con tuấn mã về con phố cũ
I’m gonna ride ’til I can’t no more
anh sẽ phi ngựa đến khi nào không đi nổi nữa thôi
I’m gonna take my horse to the old town road
anh sắp dắt con tuấn mã về con phố cũ
I’m gonna ride ’til I can’t no more
anh sẽ phi ngựa đến khi nào không đi nổi nữa thôi
(Kio, Kio)

Verse 1: Lil Nas X

I got the horses in the back
Anh có đàn tuấn mã phi ở phía sau
Horse tack is attached
yên cương bàn đạp đã sẵn sàng
Hat is matte black
mang chiếc mũ màu đen nhám
Got the boots that’s black to match
cùng đôi bốt màu đen cùng màu

Ridin’ on a horse, ha
Cưỡi con tuấn mã
You can whip your Porsche
chú cứ cưỡi con Porsche của mình đi
I been in the valley
Anh đã đến vùng thung lũng này rồi
You ain’t been up off that porch, now
Chú thì còn chưa đặt chân được tới cổng nữa

Chorus: Lil Nas X

Can’t nobody tell me nothin’
Chẳng ai có thể nói gì về anh cả
You can’t tell me nothin’
Chú cũng không nói gì được về anh hết
Can’t nobody tell me nothin’
Chẳng ai có thể nói gì về anh cả
You can’t tell me nothin’
Chú cũng không nói gì được về anh hết

Verse 2: Lil Nas X

Ridin’ on a tractor
Cưỡi chiếc máy cày
Lean all in my bladder
bàng quang chẳng chút mỡ thừa
Cheated on my baby
Cắm sừng con bồ của mình
You can go and ask her
Chú có thể đi mà hỏi ẻm

My life is a movie
Cuộc sống của anh tựa như một cuốn phim
Bull ridin’ and boobies
Cưỡi bò tót rồi mấy kẻ khờ
Cowboy hat from Gucci
Mũ cao bồi hiệu Gucci
Wrangler on my booty
Quần hiệu Wrangler

Chorus: Lil Nas X

Can’t nobody tell me nothin’
Chẳng ai có thể nói gì về anh cả
You can’t tell me nothin’
Chú cũng không nói gì được về anh hết
Can’t nobody tell me nothin’
Chẳng ai có thể nói gì về anh cả
You can’t tell me nothin’
Chú cũng không nói gì được về anh hết

Refrain: Lil Nas X

Yeah, I’m gonna take my horse to the old town road
Yeah, anh sắp dắt con tuấn mã về con phố cũ
I’m gonna ride ’til I can’t no more
anh sẽ phi ngựa đến khi nào không đi nổi nữa thôi
I’m gonna take my horse to the old town road
anh sắp dắt con tuấn mã về con phố cũ
I’m gonna ride ’til I can’t no more
anh sẽ phi ngựa đến khi nào không đi nổi nữa thôi

Verse 3: Billy Ray Cyrus

Hat down, cross town, livin’ like a rockstar
Vứt mũ đi, băng qua phố, sống cuộc sống như một ngôi sao nhạc rock
Spent a lot of money on my brand new guitar
Đổ tiền ra mua chiếc ghi ta mới cóng
Baby’s got a habit: diamond rings and Fendi sports bras
Bồ anh có thói quen: đeo nhẫn kim cương cùng bra thể thao hiệu Fendi
Ridin’ down Rodeo in my Maserati sports car
Xuống phố Rodeo bằng con xe thể thao hiệu Maserati
Got no stress, I’ve been through all that
Không còn phiền não gì nữa, anh đều kinh qua cả rồi
I’m like a Marlboro Man so I kick on back
Anh như một gã Marlboro chẳng còn phiền não
Wish I could roll on back to that old town road
Ước muốn được quay về lại con phố cũ
I wanna ride ’til I can’t no more
anh sẽ phi ngựa đến khi nào không đi nổi nữa thôi

Outro: Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

Yeah, I’m gonna take my horse to the old town road
Yeah, anh sắp dắt con tuấn mã về con phố cũ
I’m gonna ride ’til I can’t no more
anh sẽ phi ngựa đến khi nào không đi nổi nữa thôi
I’m gonna take my horse to the old town road
anh sắp dắt con tuấn mã về con phố cũ
I’m gonna ride ’til I can’t no more
anh sẽ phi ngựa đến khi nào không đi nổi nữa thôi

Có một số youtuber đã làm lại bài hát này dạng motiongraphics và đạt đc nhiều triệu view. Nếu bạn quan tâm đến việc làm video bài hát này thì dịch vụ làm đồ họa chuyển động Motiongraphic chuyên nghiệp sẽ rất hữu ích