Chorus

Here’s to the ones that we got
Đây chính là những gì chúng ta có được
Cheers to the wish you were here, but you’re not
Uống mừng vì có em ở đây, nhưng em lại không hề xuất hiện
‘Cause the drinks bring back all the memories
Bởi men say khiến những kỷ niệm ùa về
Of everything we’ve been through
Những kỷ niệm về những gì chúng ta đã từng trải qua

Toast to the ones here today
Nâng cốc chúc mừng những người đang có mặt ở đây
Toast to the ones that we lost on the way
Nâng cốc chúc mừng cả những người chúng ta đã đánh mất trong suốt cuộc hành trình
‘Cause the drinks bring back all the memories
Bởi men say khiến những kỷ niệm ùa về
And the memories bring back, memories bring back you
Và tất cả những kỳ niệm đều ùa về, ùa về bên anh

Verse 1

There’s a time that I remember, when I did not know no pain
Anh nhớ về khoảng thời gian anh chẳng biết đau đớn là gì
When I believed in forever, and everything would stay the same
Khi anh tin vào sự vĩnh cửu, rằng mọi thứ đều sẽ giữ nguyên như cũ
Now my heart feel like December when somebody say your name
Giờ đây trái tim anh băng giá như tháng mười hai khi có ai đó nhắc đến tên em
‘Cause I can’t reach out to call you, but I know I will one day, yeah 
Vì anh không thể gọi tên em, nhưng tôi biết vào một ngày nào đó

Pre-Chorus

Everybody hurts sometimes
Ai cũng có lúc đau khổ
Everybody hurts someday, ayy-ayy
Ai cũng sẽ có một ngày nào đó úa màu
But everything gon’ be alright
Những mọi chuyện đều sẽ ổn thôi
Go and raise a glass and say, ayy 
Hãy đến nâng ly và nói rằng

Chorus

Here’s to the ones that we got
Đây chính là những gì chúng ta có được
Cheers to the wish you were here, but you’re not
Uống mừng vì có em ở đây, nhưng em lại không hề xuất hiện
‘Cause the drinks bring back all the memories
Bởi men say khiến những kỷ niệm ùa về
Of everything we’ve been through
Những kỷ niệm về những gì chúng ta đã từng trải qua

Toast to the ones here today
Nâng cốc chúc mừng những người đang có mặt ở đây
Toast to the ones that we lost on the way
Nâng cốc chúc mừng cả những người chúng ta đã đánh mất trong suốt cuộc hành trình
‘Cause the drinks bring back all the memories
Bởi men say khiến những kỷ niệm ùa về
And the memories bring back, memories bring back you
Và tất cả những kỳ niệm đều ùa về, ùa về bên anh

Post-Chorus

Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo
Memories bring back, memories bring back you 

Những kỷ niệm ùa về, những kỷ niệm về em ùa về bên anh

Verse 2

There’s a time that I remember when I never felt so lost
Tôi nhớ về khoảng thời gian tôi chưa từng bị lạc lỏng
When I felt all of the hatred was too powerful to stop (Ooh, yeah)
Khi tôi cảm thấy không thể nào chấm dứt được nỗi hận thù
Now my heart feel like an ember and it’s lighting up the dark
Bây giờ trái tim tôi cảm thấy như một viên than hồng và nó đang thắp sáng bóng tối
I’ll carry these torches for ya that you know I’ll never drop, yeah 
Tôi sẽ mang theo những ngọn đuốc này cho em mà em biết tôi sẽ không bao giờ đánh rơi

Pre-Chorus

Everybody hurts sometimes
Ai cũng có lúc đau khổ
Everybody hurts someday, ayy-ayy
Ai cũng sẽ có một ngày nào đó úa màu
But everything gon’ be alright
Những mọi chuyện đều sẽ ổn thôi
Go and raise a glass and say, ayy 
Hãy đến nâng ly và nói rằng

Chorus

Here’s to the ones that we got
Đây chính là những gì chúng ta có được
Cheers to the wish you were here, but you’re not
Uống mừng vì có em ở đây, nhưng em lại không hề xuất hiện
‘Cause the drinks bring back all the memories
Bởi men say khiến những kỷ niệm ùa về
Of everything we’ve been through
Những kỷ niệm về những gì chúng ta đã từng trải qua

Toast to the ones here today
Nâng cốc chúc mừng những người đang có mặt ở đây
Toast to the ones that we lost on the way
Nâng cốc chúc mừng cả những người chúng ta đã đánh mất trong suốt cuộc hành trình
‘Cause the drinks bring back all the memories
Bởi men say khiến những kỷ niệm ùa về
And the memories bring back, memories bring back you
Và tất cả những kỳ niệm đều ùa về, ùa về bên anh

Post-Chorus

Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo
Memories bring back, memories bring back you

Những kỷ niệm ùa về, những kỷ niệm về em ùa về bên anh

Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo (Ooh, yeah)
Memories bring back, memories bring back you 

Những kỷ niệm ùa về, những kỷ niệm về em ùa về bên anh

Outro

Yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, no, no
Memories bring back, memories bring back you

Những kỷ niệm ùa về, những kỷ niệm về em ùa về bên anh