Verse 1

I’ve always been the one to say the first goodbye
Em luôn là người chủ động nói lời chia tay
Had to love and lose a hundred million times
Em đã yêu và đã đau cả trăm triệu lần
Had to get it wrong to know just what I like
Đã phải mắc sai lầm chỉ để biết được mình muốn điều gì

Now I’m falling
Giờ em lại rơi vào lưới tình lần nữa
You say my name like I have never heard before
Cách anh gọi tên em như thể em chưa từng được nghe
I’m indecisive, but, this time, I know for sure
Luôn mơ hồ mộng mị nhưng lần này em không hề do dự nữa
I hope I’m not the only one that feels it all
Hy vọng rằng em không phải là người duy nhất cảm nhận được điều này
Are you falling?
Anh có đang say không?

Pre-Chorus

Centre of attention
Tâm điểm của mọi ánh nhìn
You know you can get whatever you want from me
Anh biết anh có thể có được bất cứ thứ gì anh muốn từ em mà
Whenever you want it, baby
Bất cứ khi nào anh khao khát, cưng à
It’s you in my reflection
Chỉ có anh trong tâm trí em
I’m afraid of all the things it could do to me
Em lo lắng về những điều anh có thể làm với em
If I would’ve known it, baby
Nếu như em có thể biết được, anh yêu à

Chorus

I would’ve stayed at home
Em sẽ ở nhà mà thôi
‘Cause I was doing better alone
Bởi em đang rất ổn trong nỗi cô đơn
But when you said, “Hello”
Như khi anh đến nói lời chào
I knew that was the end of it all
Thì em đã biết rằng kết thúc thật rồi
I should’ve stayed at home
Lẽ ra em nên ở nhà anh à
‘Cause now there ain’t no letting you go
Bởi bây giờ không có gì khiến anh rời đi được
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Có phải em đang rơi vào lưới tình với một người sẽ làm tan nát trái tim em?

Oh no, I was doing better alone
Ôi không, em đang rất hạnh phúc với cuộc sống độc thân mà
But when you said, “Hello”
Nhưng khi anh nói lời chào
I knew that was the end of it all
Thì em biết rằng kết thúc thật rồi
I should’ve stayed at home
Lẽ ra em nên ở nhà
‘Cause now there ain’t no letting you go
Vì giờ em chẳng thể rời xa anh được nữa
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Phải chăng em đang say đắm người sẽ làm em tổn thương?

Verse 2

I wonder, when you go, if I stay on your mind
Em tự hỏi, em có nằm trong tâm trí anh khi anh rời đi không
Two can play that game, but you win me every time
Cả hai ta đều chơi trò chơi ấy, nhưng anh luôn là người thắng cuộc
Everyone before you was a waste of time
Tất cả những gã trước anh chỉ làm phí thời gian của em thôi
Yeah, you got me
Và giờ anh có được em rồi đấy

Pre-Chorus

Centre of attention
Tâm điểm của mọi ánh nhìn
You know you can get whatever you want from me
Anh biết anh có thể có được bất cứ thứ gì anh muốn từ em mà
Whenever you want it, baby
Bất cứ khi nào anh khao khát, cưng à
It’s you in my reflection
Chỉ có anh trong tâm trí em
I’m afraid of all the things it could do to me
Em lo lắng về những điều anh có thể làm với em
If I would’ve known it, baby
Nếu như em có thể biết được, anh yêu à

Chorus

I would’ve stayed at home
Em sẽ ở nhà mà thôi
‘Cause I was doing better alone
Bởi em đang rất ổn trong nỗi cô đơn
But when you said, “Hello”
Như khi anh đến nói lời chào
I knew that was the end of it all
Thì em đã biết rằng kết thúc thật rồi
I should’ve stayed at home
Lẽ ra em nên ở nhà anh à
‘Cause now there ain’t no letting you go
Bởi bây giờ không có gì khiến anh rời đi được
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Có phải em đang rơi vào lưới tình với một người sẽ làm tan nát trái tim em?

Oh no, I was doing better alone
Ôi không, em đang rất hạnh phúc với cuộc sống độc thân mà
But when you said, “Hello”
Nhưng khi anh nói lời chào
I knew that was the end of it all
Thì em biết rằng kết thúc thật rồi
I should’ve stayed at home
Lẽ ra em nên ở nhà
‘Cause now there ain’t no letting you go
Vì giờ em chẳng thể rời xa anh được nữa
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Phải chăng em đang say đắm người sẽ làm em tổn thương?

Bridge

Ooh, break my heart
Làm nát tan con tim em
Ooh, break my heart
Khiến em tổn thương
Ooh
Am I falling in love with the one that could break my heart?

Phải chăng em đang yêu người sẽ khiến em tổn thương?

Chorus

I would’ve stayed at home
Em sẽ ở nhà mà thôi
‘Cause I was doing better alone
Bởi em đang rất ổn trong nỗi cô đơn
But when you said, “Hello”
Như khi anh đến nói lời chào
I knew that was the end of it all
Thì em đã biết rằng kết thúc thật rồi
I should’ve stayed at home
Lẽ ra em nên ở nhà anh à
‘Cause now there ain’t no letting you go
Bởi bây giờ không có gì khiến anh rời đi được
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Có phải em đang rơi vào lưới tình với một người sẽ làm tan nát trái tim em?

Oh no, I was doing better alone
Ôi không, em đang rất hạnh phúc với cuộc sống độc thân mà
But when you said, “Hello”
Nhưng khi anh nói lời chào
I knew that was the end of it all
Thì em biết rằng kết thúc thật rồi
I should’ve stayed at home
Lẽ ra em nên ở nhà
‘Cause now there ain’t no letting you go
Vì giờ em chẳng thể rời xa anh được nữa
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Phải chăng em đang say đắm người sẽ làm em tổn thương?